O PROJEKTU

Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov je celovit regionalni projekt, ki so se mu pomurske občine pridružile, da prebivalcem Pomurja zagotovijo varno in trajno oskrbo s kakovostno pitno vodo.

»Nadgradnja vodovodnega sistema B« predstavlja drugo fazo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, ki je bil prvotno zasnovan kot celovita rešitev vodooskrbe 12. občin sistema B v višini 83,1 milijonov EUR. Prva faza je bila realizirana v višini 49,5 milijonov EUR, pogodbena vrednost druge faze pa znaša dobrih 36 milijonov EUR.

Aktualne novice

Izvajalci in pogodbena vrednost operacije

 

Izgradnja objektov – SKLOP 1 in SKLOP 2 …

Dobava in vgradnja opreme – SKLOP 3 …

Storitev inženirja in nadzornika …

Obveščanje javnosti …

Občina Rogašovci
Občina Beltinci
Občina Cankova
Občina Gornji Petrovci
Občina Grad
Občina Hodoš
Občina Kuzma
Občina Moravske Toplice
Mestna občina Murska Sobota
Občina Puconci
Občina Šalovci
Občina Tišina