Zadnje objave

POTEK GRADBENIH DEL DO 31. 12. 2022

 1. Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 1 – Občine: Beltinci, Puconci, Murska Sobota in Tišina

Do 31. 12. 2022 so bila na projektu »Nadgradnja vodovodnega sistema B« – Sklop 1 izvedena sledeča dela:

 1. Območje občine Beltinci
 • Izgradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.990 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 3.696 m – 61,70%)

SB 1.21 – Beltinci 8.12.22

 1. Območje Mestne občine Murska Sobota
 • Izgradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 7.119 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 828 m – 11,63%)
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.491 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 1.137 m – 17,51%)

VMP 1 – Murska Sobota 8.12.22

 1. Območje občine Puconci
 • Prečrpališče Kuštanovci (spodnji)
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 64,74%)
 1. Območje občine Tišina
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini: 9.220 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 1.526 m – 16,55%)

VTK – Gederovci 6.12.22, VTK – Sodišinci 6.12.22, VTK – Tišina 6.12.22

 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini: 30.887 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 3.500 m – 11,33%)

RA V1 – Rankovci 15.12.22

 1. Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 2 – Občine: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Rogašovci in Šalovci

Do 31. 12. 2022 so bila na projektu »Nadgradnja vodovodnega sistema B« – Sklop 2 izvedena sledeča dela:

 1. Območje občine Cankova
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 12.897 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 6.477 m – 50,22%)
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4.493 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 2.539 m – 56,51%)
 1. Območje občine Kuzma
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 7.823 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 622 m – 7,95%)
 • Črpališče Dolič (Č-2)
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 54,37%)
 • Črpališče Dolič 1 (Č-1)
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 28,14%)
 1. Območje občine Moravske Toplice
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.795 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 2.449 m – 87,61%)
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 16.188 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 7.967 m – 49,22%)
 • Prečrpališče Bukovica; Q = 13 l/s
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 10,90%)
 • Prečrpališče Filovci; Q = 4 l/s
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 14,99%)
 • Vodohran Filovci; V = 80 m3
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 20,21%)
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 25.579 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 15.407 m – 60,23%)
 1. Območje občine Rogašovci
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1.482 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 1.271 m – 85,78%)
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 26.809 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 9.081 m – 33,87%)
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 24.764 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 3.672 m – 14,83%)
 1. Območje občine Šalovci
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.615 m
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 1.501 m – 57,38%)
 • Vodohran Domanjševci; V = 105 m3
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 35,84%)
 • Prečrpališče Čepinci 1; Q = 8 l/s
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 49,85%)
 • Prečrpališče Čepinci 2; Q = 4 l/s
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 65,94%)
 • Prečrpališče Čepinci 3; Q = 4 l/s
  (izvedeno do 31. 12. 2022: 68,39%)