Končni upravičenci in investitorji projekta

Končni upravičenci oziroma investitorji projeka »Nadgradnja vodovodnega sistema B« so v nadaljevanju navedene občine. Nosilec projekta je Občina Rogašovci.

Investitor in nosilna občina: OBČINA ROGAŠOVCI
Naslov: Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci
Telefon: +386 (0) 2 558 88 13
E-mail: rihard.peuraca@obcina-rogasovci.si
Odgovorna oseba: Rihard Peurača, župan

Investitor: OBČINA BELTINCI
Naslov: Mladinska 2, 9231 Beltinci
Telefon: +386 (0) 2 541 35 70
E-mail: obcina@beltinci.si
Odgovorna oseba: Marko Virag, župan

Investitor: OBČINA CANKOVA
Naslov: Cankova 25, 9261 Cankova
Telefon: +386 (0) 2 540 93 77
E-mail: tajnistvo@obcina-cankova.si
Odgovorna oseba: Danilo Kacijan, župan

Investitor: OBČINA GORNJI PETROVCI
Naslov: Gornji Petrovci 31d, 9203 Gornji Petrovci
Telefon: +386 (0) 2 556 90 02
E-mail: zupan@gornji-petrovci.si
Odgovorna oseba: Franc Šlihthuber, župan

Investitor: OBČINA GRAD
Naslov: Grad 172, 9264 Grad
Telefon: +386 (0) 2 551 88 80
E-mail: tajnistvo@obcina-grad.si
Odgovorna oseba: Cvetka Ficko, županja

Investitor: OBČINA HODOŠ
Naslov: Hodoš 52, 9205 Hodoš
Telefon: +386 (0) 2 559 80 21
E-mail: obcina-hodos-kozseg@siol.net
Odgovorna oseba: Denis Tamaško, župan

Investitor: OBČINA KUZMA
Naslov: Kuzma 60c, 9263 Kuzma
Telefon: +386 (0) 2 555 80 17
E-mail: skalic.jozef@obcina-kuzma.si
Odgovorna oseba: Jožef Škalič, župan

Investitor: OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Naslov: Krajnčeva 3, 9226 Moravske Toplice
Telefon: +386 (0) 2 538 15 00
E-mail: obcina@moravske-toplice.si
Odgovorna oseba: Alojz Glavač, župan

Investitor: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Naslov: Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Telefon: +386 (0) 2 525 16 77
E-mail: mestna.obcina@murska-sobota.si
Odgovorna oseba: Damjan Anželj, župan

Investitor: OBČINA PUCONCI
Naslov: Puconci 80, 9201 Puconci
Telefon: +386 (0) 2 545 91 00
E-mail: obcina-puconci@puconci.si
Odgovorna oseba: Uroš Kamenšek, župan

Investitor: OBČINA ŠALOVCI
Naslov: Šalovci 162, 9204 Šalovci
Telefon: +386 (0) 2 559 80 50
E-mail: iztok.fartek@salovci.si
Odgovorna oseba: Iztok Fartek, župan

Investitor: OBČINA TIŠINA
Naslov: Tišina 4, 9251 Tišina
Telefon: +386 (0) 2 539 17 10
E-mail: obcina@tisina.si
Odgovorna oseba: Franc Horvat, župan

slider image

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve« in s specifičnim ciljem »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«.