Izvajalci in pogodbena vrednost operacije

Izgradnja objektov – SKLOP 1 in SKLOP 2

Naziv pogodbe: Gradnja projekta: »NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B: SKLOP 1«
Izvajalec

TELEG-M d. o. o., Cesta v Pečale 36, 1231 Ljubljana – Črnuče

s partnerjem HIDROSVET d. o. o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

Vrednost z DDV 14 066 659,06
Območje

Območje Občine Beltinci, Mestne občine Murska Sobota, Občine Puconci in

Občine Tišina

  

Naziv pogodbe: Gradnja projekta: »NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B: SKLOP 2«
Izvajalec

TELEG-M d. o. o., Cesta v Pečale 36, 1231 Ljubljana – Črnuče

s partnerjem HIDROSVET d. o. o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

Vrednost z DDV 17 091 138,12
Območje Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Občina Rogašovci, Občina Šalovci

Dobava in vgradnja opreme – SKLOP 3

Naziv pogodbe: »NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B«: SKLOP 3: Dobava in vgradnja opreme
Izvajalec ELPROING, RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, D. O. O., Markišavska ulica 4, 9000 Murska Sobota s partnerjem KOMUNALA, JAVNO PODJETJE D. O. O., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
Vrednost z DDV 1 535 521,22
Območje Območje vseh 12. občin sistema B

Storitev inženirja in nadzornika

Naziv pogodbe: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B«
Izvajalec PROPLUS INŽENIRING, PROJEKTIRANJE D. O. O., Strma ulica 8, 2000 Maribor s partnerjem ATRIJ GRADBENI INŽENIRING D. O. O., Gajska ulica 39, 9233 Odranci
Vrednost z DDV 841 800,00 EUR
Območje Območje vseh 12. občin sistema B

Obveščanje javnosti

Naziv pogodbe: Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B«
Izvajalec ALTIUS MARKETING, OBLIKOVANJE, STORITVE D. O. O., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj
Vrednost z DDV 69 967,00 EUR
Območje Območje vseh 12. občin sistema B