Zadnje objave

POTEK GRADBENIH DEL DO 31. 1. 2023

SKLOP 1

Na Sklopu 1, ki obsega območja občina Beltinci, Mestne občine Murska Sobota, Puconci in Tišine so bila do 31. 1. 2023 izvedena dela;

Fotografije, ki kažejo stanje izdelave in poteka del na gradbišču in opis le-teh

1. Murska Sobota VPP kanal smo izvedli z:

 • NL DN 400 C40 / 6m, sidrni razstavljivi spoj 47,15m
 • NL DN 400 C40 / 6m, nesidrni spoj 110,03m

2. Puconci VPL kanal smo izvedli z:

 • NL DN 300 C40 / 6m, sidrni razstavljivi spoj 207,69m
 • NL DN 200 C50 / 6m, sidrni razstavljivi spoj 35,97m

3. Tišina VTK kanal smo izvedli z:

 • NL DN 150 C64 sidrni razstavljivi spoj 396,16m
 • PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16  z dodanim aluminijastim slojem 11,30m

4. Tišina TI_V2 – PREVEZALI kanal PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem  16,77m  na obstoječi  duktil NL DN  150.

DO KONCA MESECA JANUARJA 2023, SMO V POSAMEZNIH OBČINAH IZVEDLI: 

 • Občina Beltinci
  primarni in sekundarni cevovodi in objekti 3.695,61 m, kar skupno v odstotkih znese 61,7 %
 • Občina Tišina
  primarni in sekundarni cevovodi in objekti 5.450,63 m, kar skupno v odstotkih znese 13,6 %
 • Občina Murska Sobota
  transportni cevovodi in objekti 1.293,93 m, kar skupno v odstotkih znese 19,9 %
  primarni in sekundarni cevovodi in objekti 827,64 m, kar skupno v odstotkih znese 11,6 %
 • Občina Puconci
  Transportni cevovodi in objekti 243,66 m, kar skupno v odstotkih znese 4,1 %

SKLOP 2

Na Sklopu 2, ki obsega območje občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Rogašovci in Šalovci so bila do 31.1.2023 izvedena dela;

1. M.TOPLICE_ FILOVCI  – SMT 4.2 kanal smo izvedli z

 • PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 688,12m
 • PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 514,48m
 • PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem 83,84m
 • PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 243,24m

 

2. Moravske Toplice – KRNCI K1 – K8 kanal smo izvedli z:

 • PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 74,52m
 • PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem 148,00m
 • PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 123,09m              
 • PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem 166,00m

 

3. CANKOVA SC – 1  kanal smo izvedli z

 • PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 270,77m
 • PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem 30,09m
 • PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 127,08m
 • PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem 14,12m

4. ROGAŠOVCI VKK – VFK kanal smo izvedli z:

 •  PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 772,88m
 • PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem 85,88m

5. ROGAŠOVCI SR-5_7 kanal smo izvedli z:

 • PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 820,39m
 • PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem 91,15m

6. ROGAŠOVCI SR – 2_1 kanal smo izvedli z:

 • PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 30,11m
 • PE 100 PN 16 Ø125 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem 51,31m
 • PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem 13,63m

 

 7. KUZMA SK – 1 kanal smo izvedli z:

 • PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 631,28m
 • PE 100 PN 16 Ø110 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem 70,14m
 • PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 240,68m
 • PE 100 PN 16 Ø63 RC PROTECT SDR11 PN16 z dodanim aluminijastim slojem 26,47m

8. CANKOVA – ČRPALIŠČE GERLINCI

9. ROGAŠOVCI – ČRPALIŠČE BUČEK:

10. Gornji Petrovci – VH Pindža

DO KONCA MESECA JANUARJA 2023, SMO V POSAMEZNIH OBČINAH IZVEDLI: 

 • Občina Cankova
  transportni cevovodi in objekti 2.539,15 m, kar skupno v odstotkih znese 75,2%
  sekundarni cevovodi in objekti 6.919,51 m, kar skupno v odstotkih znese 53,7 %
   
 • Občina Kuzma
  Sekundarni cevovodi in objekti 1.590,93 m, kar skupno v odstotkih znese 20,3%
   
 • Občina M. Toplice
  transportni cevovodi in objekti 2.448,68 m, kar skupno v odstotkih znese 87,6 %
  primarni cevovodi in objekti 8.739,44 m, kar skupno v odstotkih znese 54,0 %
  sekundarni cevovodi in objekti 17.322,23 m, kar skupno v odstotkih znese 67,7 %
   
 • Občina Rogašovci
  transportni cevovodi in objekti 1.271,23 m, kar skupno v odstotkih znese 85,8 %
  primarni cevovodi in objekti 10.070,00 m, kar skupno v odstotkih znese 37,6 %
  sekundarni cevovodi in objekti 4.846,88 m, kar skupno v odstotkih znese 19,6 %
   
 • Občina Šalovci
  primarni cevovodi in objekti 1.500,58 m, kar skupno v odstotkih znese 57,4 %.