Zadnje objave

POTEK GRADBENIH DEL DO 31.5.2023

 1. Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 1 – Občine: Beltinci, Puconci, Murska Sobota in Tišina

Do 31. 5. 2023 so bila na projektu »Nadgradnja vodovodnega sistema B« – Sklop 1 izvedena sledeča dela:

 1. Območje občine Beltinci
 • Izgradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.990 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 5.228 m – 87,28%)
SB 6.1 – Beltinci 9.5.23
 1. Območje Mestne občine Murska Sobota
 • Izgradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 7.119 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 1.105 m – 15,52%)
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.491 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 3.664 m – 56,45%)
VMP - 1 – Murska Sobota 3.5.23
VPP – Murska Sobota 3.5.23
 1. Območje občine Puconci
 • Prečrpališče Kuštanovci (spodnji)
  (izvedeno do 31.05.2023: 63,58%)
 • Prečrpališče Pečarovci
  (izvedeno do 31.05.2023: 71,08%)
 • Prečrpališče Zenkovci
  (izvedeno do 31.05.2023: 72,73%)
 • Prečrpališče Mačkovci
  (izvedeno do 31.05.2023: 36,81%)
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.885 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 2.476 m – 42,07%)
 • Izgradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 7.140 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 663 m – 9,29%)
VMP – Puconci 5.5.23
VMP – Puconci 24.5.23
 1. Območje Tišina
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 9.220 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 4.701 m – 50,99%)
 • Črpališče Krajna
  (izvedeno do 31.05.2023: 53,35%)
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 30.887 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 11.619 m – 37,62%)
GED V3 – Tišina 15.5.23
MČ V1 – Tišina 3.5.23
 1. Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 2 – Občine: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Rogašovci in Šalovci

Do 31. 5. 2023 so bila na projektu »Nadgradnja vodovodnega sistema B« – Sklop 2 izvedena sledeča dela:

 1. Območje občine Cankova
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 12.897 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 12.577 m – 97,52%)
SC 1 – Cankova 11.5.23
SC 1 – Cankova 16.5.23
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4.493 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 4.352 m – 96,85%)
VKS – Cankova 18.5.23
VGG – Cankova 8.5.23
 • Prečrpališče Gerlinci
  (izvedeno do 31.05.2023: 69,59%)
 1. Območje občine Gornji Petrovci
 • VH Pindža
  (izvedeno do 31.05.2023: 37,06%)
 • VH Stanjevci
  (izvedeno do 31.05.2023: 62,33%)
 • VH Lucova
  (izvedeno do 31.05.2023: 6,93%)
 • Črpališče Boreča
  (izvedeno do 31.05.2023: 56,95%)

 

 1. Območje Občine Grad
 • VH Grad
  (izvedeno do 31.05.2023: 34,29%)
 • VH Vidonci
  (izvedeno do 31.05.2023: 27,55%)

 

 1. Območje občine Kuzma
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 7.823 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 3.091 m – 39,52%)
Trdkova SK - 1 – Kuzma 16.5.23
Trdkova SK - 1 – Kuzma 18.5.23
 • Črpališče Dolič (Č-2)
  (izvedeno do 31.05.2023: 52,58%
 • Črpališče Dolič 1 (Č-1)
  (izvedeno do 31.05.2023: 26,10%
 • Črpališče Gornji Slaveči (Č-4)
  (izvedeno do 31.05.2023: 74,48%
 • Črpališče Matjaševci (Č-3)
  (izvedeno do 31.05.2023: 47,47%)

 

 1. Območje občine Moravske Toplice
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.795 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 2.508 m – 89,74%)
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 16.188 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 16.155 m – 99,80%)
VF 1 – Moravske Toplice 11.5.23
VF 1 – Moravske Toplice 19.5.23
 • Prečrpališče Bukovnica; Q = 13 l/s
  (izvedeno do 31.05.2023: 63,27%)
 • Prečrpališče Filovci; Q = 4 l/s
  (izvedeno do 31.05.2023: 49,62%)
 • Vodohran Filovci; V = 80 m3
  (izvedeno do 31.05.2023: 45,10%)
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 25.579 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 25.252 m – 98,72%)
FOKOVCI (F1 – F7) – Moravske Toplice 3.5.23
FOKOVCI (F1 – F7) – Moravske Toplice 3.5.23
 1. Območje občine Rogašovci
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1.482 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 1.271 m – 85,78%)
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 26.809 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 21.439 m – 79,97%)
VSO – Rogašovci 12.5.23
SR 4-10 – Rogašovci 8.5.23
 • VH in ČRP Sotina;
  (izvedeno do 31.05.2023: 22,43%)
 • Prečrpališče Buček; Q = 3 l/s
  (izvedeno do 31.05.2023: 36,86%)
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 24.764 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 15.378 m – 62,10%)
SR 4-15 – Rogašovci 9.5.23
SR 4-26 – Rogašovci 15.5.23
 1. Območje občine Šalovci
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.615 m
  (izvedeno do 31.05.2023: 1.501 m – 57,38%)
 • Črpališče Markovci; Q = 3,5 l/s
  (izvedeno do 31.05.2023: 35,84%)
 • Vodohran Domanjševci; V = 105 m3
  (izvedeno do 31.05.2023: 35,84%)
 • Prečrpališče Čepinci 1; Q = 8 l/s
  (izvedeno do 31.05.2023: 49,85%)
 • Prečrpališče Čepinci 2; Q = 4 l/s
  (izvedeno do 31.05.2023: 65,94%)
 • Prečrpališče Čepinci 3; Q = 4 l/s
  (izvedeno do 31.05.2023: 68,39%)