Zadnje objave

POTEK GRADBENIH DEL DO 30.6.2023

 1. Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 1 – Občine: Beltinci, Puconci, Murska Sobota in Tišina

Do 30. 6. 2023 so bila na projektu »Nadgradnja vodovodnega sistema B« – Sklop 1 izvedena sledeča dela:

 1. Območje občine Beltinci
 • Izgradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.990 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 5.494 m – 91,72%)

 

 1. Območje Mestne občine Murska Sobota
 • Izgradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 7.119 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 1.303 m – 18,30%)
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.491 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 4.111 m – 63,34%)
VMP - 1 – Murska Sobota 6.6.23
VMS V 1-1 – Murska Sobota 14.6.23
 1. Območje občine Puconci
 • Prečrpališče Kuštanovci (spodnji)
  (izvedeno do 30.06.2023: 63,58%)
 • Prečrpališče Pečarovci
  (izvedeno do 30.06.2023: 71,08%)
 • Prečrpališče Zenkovci
  (izvedeno do 30.06.2023: 72,73%)
  Prečrpališče Mačkovci
  (izvedeno do 30.06.2023: 53,29%)
ČRP Mačkovci – Puconci 22.6.23
ČRP Mačkovci – Puconci 22.6.23
ČRP Mačkovci – Puconci 22.6.23
ČRP Mačkovci – Puconci 22.6.23
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.885 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 3.883 m – 65,97%)
VPL – Puconci 15.6.23
VPUS – Puconci 15.6.23
 • Izgradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 7.140 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 2.698 m – 37,79%)
Mačkovci - Prosečka – Puconci 14.6.23
SP - 6 – Puconci 12.6.23
 1. Območje Tišina
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 9.220 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 6.578 m – 71,34%)
VTK – Tišina 15.6.23
GED V1 – Tišina 11.6.23
 • Črpališče Krajna
  (izvedeno do 30.06.2023: 53,35%)
ČRP Krajna – Tišina 7.6.23
ČRP Krajna – Tišina 8.6.23

Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 30.887 m
(izvedeno do 30.06.2023: 14.288 m – 46,26%)

PET V5 – Tišina 1.6.23
 1. Gradnja transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov v Sklopu 2 – Občine: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Rogašovci in Šalovci

Do 30. 6. 2023 so bila na projektu »Nadgradnja vodovodnega sistema B« – Sklop 2 izvedena sledeča dela:

 1. Območje občine Cankova
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 12.897 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 12.577 m – 97,52%)
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 4.493 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 4.352 m – 96,85%)
 • Prečrpališče Gerlinci
  (izvedeno do 30.06.2023: 73,09%)
ČRP Gerlinci – Cankova 15.6.23
ČRP Gerlinci – Cankova 4.6.23
 1. Območje občine Gornji Petrovci

VH Pindža
(izvedeno do 30.06.2023: 58,36%)

VH Pindža – Gornji Petrovci 6.6.23
VH Pindža – Gornji Petrovci 6.6.23
 • VH Stanjevci
  (izvedeno do 30.06.2023: 51,46%)
 • VH Lucova
  (izvedeno do 30.06.2023: 64,04%)
 • Črpališče Boreča
  (izvedeno do 30.06.2023: 56,95%)

 

 1. Območje Občine Grad
 • VH Grad
  (izvedeno do 30.06.2023: 34,29%)
 • VH Vidonci
  (izvedeno do 30.06.2023: 27,55%)
 • Črpališče Dolnji Slaveči 1
  (izvedeno do 30.06.2023: 50,43%)
 • Črpališče Dolnji Slaveči 2
  (izvedeno do 30.06.2023: 63,85%)
 • Črpališče Grad
  (izvedeno do 30.06.2023: 53,32%)
 • Črpališče Grad Rajsar
  (izvedeno do 30.06.2023: 65,81%)
 • Črpališče Vidonci
  (izvedeno do 30.06.2023: 53,32%)

 

 1. Območje občine Kuzma
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 7.823 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 5.118 m – 65,42%)
Trdkova SK - 1 – Kuzma 15.6.23
 • VH Kuzma
  (izvedeno do 30.06.2023: 11,81% )
 • Črpališče Dolič (Č-2)
  (izvedeno do 30.06.2023: 52,58% )
 • Črpališče Dolič 1 (Č-1)
  (izvedeno do 30.06.2023: 26,10% )
 • Črpališče Gornji Slaveči (Č-4)
  (izvedeno do 30.06.2023: 74,48% )
 • Črpališče Matjaševci (Č-3)
  (izvedeno do 30.06.2023: 47,47%)
 1. Območje občine Moravske Toplice
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.795 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 2.508 m – 89,74%)
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 16.188 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 16.189 m – 100,00%)
 • Prečrpališče Bukovnica; Q = 13 l/s
  (izvedeno do 30.06.2023: 63,27%)
ČRP Bukovnica – Moravske Toplice 15.6.23
ČRP Bukovnica – Moravske Toplice 15.6.23
 • Prečrpališče Filovci; Q = 4 l/s
  (izvedeno do 30.06.2023: 76,55%)
ČRP Filovci – Moravske Toplice 15.6.23
ČRP Filovci – Moravske Toplice 22.6.23
 • Vodohran Filovci; V = 80 m3
  (izvedeno do 30.06.2023: 60,94%)
VH Filovci – Moravske Toplice 20.6.23
VH Filovci – Moravske Toplice 12.6.23
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 25.579 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 25.252 m – 98,72%)

 

 1. Območje občine Rogašovci
 • Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 1.482 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 1.271 m – 85,78%)
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 26.809 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 23.529 m – 87,76%)
VRS – Rogašovci 23.6.23
SR 4-10 – Rogašovci 9.6.23
VKK VFK – Rogašovci 12.6.23
 • VH in ČRP Sotina;
  (izvedeno do 30.06.2023: 51,40%)
 • Prečrpališče Buček; Q = 3 l/s
  (izvedeno do 30.06.2023: 49,77%)
 • Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 24.764 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 17.385 m – 70,20%)
SR 3/8.1 – Rogašovci 13.6.23
SR 4-26 – Rogašovci 20.6.23
 1. Območje občine Šalovci
 • Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.615 m
  (izvedeno do 30.06.2023: 1.501 m – 57,38%)
 • Črpališče Markovci; Q = 3,5 l/s
  (izvedeno do 30.06.2023: 35,84%)
ČRP Markovci – Šalovci 3.6.23
ČRP Markovci – Šalovci 12.6.23
 • Vodohran Domanjševci; V = 105 m3
  (izvedeno do 30.06.2023: 35,84%)
 • Prečrpališče Čepinci 1; Q = 8 l/s
  (izvedeno do 30.06.2023: 49,85%)
 • Prečrpališče Čepinci 2; Q = 4 l/s
  (izvedeno do 30.06.2023: 65,94%)
 • Prečrpališče Čepinci 3; Q = 4 l/s
  (izvedeno do 30.06.2023: 68,39%)