Zadnje objave

POTEK GRADBENIH DEL DO 31. 10. 2022

Na Sklopu 1, ki obsega območja občin Beltinci, Mestne občine Murska Sobota, Puconci in Tišine, so bila do 31.10.2022 izvedena dela:

  • Občina Beltinci: primarni in sekundarni cevovodi in objekti v dolžini 2.453,21 m, kar skupno v odstotkih znese 41,0 %
Beltinci SR-4.2
Beltinci SR-6
Beltinci SR-4.2
  • Občina Tišina: primarni in sekundarni cevovodi in objekti v dolžini 2.198,76 m, kar skupno v odstotkih znese 5,5 %
  • Mestna občina Murska Sobota: transportni cevovodi in objekti v dolžini 561,08 m, kar skupno v odstotkih znese 8,6 %

 

Na Sklopu 2, ki obsega območje občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Rogašovci in Šalovci, so bila do 31.10.2022 izvedena dela:

  • Občina Cankova: transportni cevovodi in objekti v dolžini 2.539,15 m, kar skupno v odstotkih znese 75,2% ter sekundarni cevovodi in objekti v dolžini 4.594,68 m, kar skupno v odstotkih znese 35,6 %
Cankova VGG- transport
Cankova SC-1
  • Občina Moravske Toplice: transportni cevovodi in objekti v dolžini 2.328,27 m, kar skupno v odstotkih znese 83,3 %, primarni cevovodi in objekti v dolžini 5.966,63 m, kar skupno v odstotkih znese 36,9 ter sekundarni cevovodi in objekti v dolžini 8.956,70 m, kar skupno v odstotkih znese 35,0 %
Moravske Toplice VPUS
Moravske Toplice – Vodohram Filovci
Moravske Toplice VPUS
Moravske Toplice -Črpališče Bukovnica
  • Občina Rogašovci: transportni cevovodi in objekti v dolžini 1.271,23 m, kar skupno v odstotkih znese 85,8  %, primarni cevovodi in objekti v dolžini 6.782,22 m, kar skupno v odstotkih znese 25,3 % ter sekundarni cevovodi in objekti v dolžini 2.893,98 m, kar skupno v odstotkih znese 11,7 %
Rogašovci VGG-R primarni vod
Rogašovci – VKK-VFK
Rogašovci VGG-R primarni vod
Rogašovci SR 3/8 1.
  • Občina Šalovci: primarni cevovodi in objekti v dolžini 1.500,58 m, kar skupno v odstotkih znese 57,4 %
Šalovci- VŠM 6