Zadnje objave

Podpis pogodb za izvedbo projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B«

3. decembra 2021 je v Rogašovcih potekal slavnosti podpis pogodb v okviru izvedbe projekta  »Nadgradnja vodovodnega sistema B«, vrednega 33,6 milijonov EUR.

Pogodbe z izvajalci so podpisali župani 12 občin investitork: Občina Rogašovci, Občina Beltinci, Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Občina Puconci, Občina Šalovci in Občina Tišina. Kot vodilna občina v imenu in v sodelovanju z ostalimi občinami investitorkami v projektu je Občina Rogašovci.

Izvajalec gradnje vodovodnega omrežja ter objektov za sklop 1 in sklop 2 je TELEG-M d. o. o., s partnerjem HIDROSVET d. o. o. Dobavo in vgradnjo opeme za sklop 3 zagotavlja ELPROING, RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, D. O. O., s partnerjem KOMUNALA, JAVNO PODJETJE D. O. O. Storitev inženirja in nadzornika opravljala podjetje PROPLUS INŽENIRING, PROJEKTIRANJE D. O. O., s partnerjem ATRIJ GRADBENI INŽENIRING D. O. O. Obveščanje javnosti pa izvaja podjetje ALTIUS D.O.O.